Öne çıkanlar
Erhan Yurdayüksel: Mavi dalga…

Erhan Yurdayüksel: Mavi dalga…

Enerji kaynaklarının başında gelen okyanuslar ve denizler daima büyük önem taşımaktadırlar.

Termal enerji dönüşümleri ve biyokütle yosunları bunlardan sadece bazılarıdır.

Güneş ışığının yüzde 70’i ve dünya rüzgâr potansiyelinin yüzde doksanı denizlerle ilişkili olmaktadır.

UNEP tarafından hazırlanan raporda ; denizlerin hızla yenilenerek gelişen enerji kaynağı olduğuna dikkat çekilmektedir.

Bu kaynaklar arasında en çok dikkat çekenler ise giderek sayıları artan denizüstü rüzgâr türbinleridir.

Son yıllarda deniz üstünde teknolojiye yönelik yatırımlar hızla artmaktadır.

Bu yatırımların karadaki rüzgâr alanlarıyla kıyaslandığında, daha verimli oldukları kaydedilmektedir.

Karadaki rüzgâr alanlarına enerji panelleri kurulurken kuşlara, denizlerde ise kaplumbağalara ve balinaların göç yollarını bozmamaya, deniz yatağını tahrip etmemeye özen gösterildiği sürece bu tur yatırımların çevreye onemli ölçüde zararı dokunmadığı belirtilmektedir.

Okyanusların sağladığı enerji kaynakları, fosil yakıtlarla kıyaslandığında maliyet açısından fazla yük gibi kabul edilse de ve yosuna dayalı biyoyakıtların gelecekteki durumu belirsizliğini sürdürse de, günümüzde çevre kirliliği maliyet fayda ikilemi içinde her geçen gün daha daha artmakta.

Mavi karbon, denizlerin gelgit bölgelerindeki tuzlu bataklıklarda veya
Mangrov ormanları gibi kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu temsil ediyor.

Bu ekosistemler atmosferdeki karbondioksiti tutup biriktirme görevini üstleniyor.

Biyo-çeşitliliğe destek olan mavi karbon, besin zincirinin ve su kalitesinin korunmasında da önemli rol oynamakta.

Dolayısıyla mavi karbon, kıyı ve deniz turizminin sürdürülebilirliği açısından da son derece önemli.

Denizlerin doğal yapısını bozmadan çevreye duyarlı yatırımlar yapılsa da,
sualtının gizemli dünyasını ne kadar etkileyecektir onu şu an bilemeyiz.

Ama farkındalık yaratan yeni ekonomi modellerine de kayıtsız kalmamalıyız.

Günümüzde ‘Mavi Ekonomi’ gelişmiş ülkelerde geleceğin önemli yatırımlarına yön vermekte.

Henüz gelişmekte olan ülkeler arasinda bulunan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel ülkemiz de mavi dalga projesine kayıtsız kalmamalıdır.

23.10.2019
Erhan Yurdayüksel

Benzer yazılar