Öne çıkanlar
Erhan Yurdayüksel: Çapa!..

Erhan Yurdayüksel: Çapa!..

Tarım endüstrisi son 50 yılda kökten bir dönüşüm geçirdi.

Makinelerdeki gelişmeler, çiftlik ekipmanlarının ölçeğini, hızını ve üretkenliğini artırdı. Daha fazla arazinin verimli ekilmesine yol açtı.

Tohum, sulama ve gübreler de büyük ölçüde gelişerek çiftçilerin verimi artırmasına yardımcı oldu.

Şimdi, tarım merkezinde veri ve bağlantı bulunan başka bir devrimin ilk günlerindeyiz.

Yapay zeka, analitik, bağlantılı sensörler ve diğer yeni teknolojiler, su ve diğer girdilerin verimliliğini artırabilir ve ekin üretimi ile başta hayvancılık olmak üzere tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilirlik ve esneklik sağlayabilir.

Ancak sağlam bir bağlantı altyapısı olmadan bunların hiçbiri mümkün değildir.

Araştırmalara göre, bağlantı tarımda başarılı bir şekilde uygulanırsa, endüstri 2030 yılına kadar küresel gayri safi yurt içi hasılaya 500 milyar dolar ek değer ekleyebilir.

Bu, beklenen toplam hasıladan yüzde 7 ila 9’luk bir iyileşme anlamına gelir ve çiftçiler üzerindeki mevcut baskının çoğunu hafifletir.

McKinsey Gelişmiş Bağlantı Merkezi ve McKinsey Küresel Enstitüsü (MGI) tarafından yapılan araştırmaya göre; gelişmiş teknoloji ile desteklenen tarım sektörü, önümüzdeki on yılda küresel GSYİH’ya 2.5 trilyon ila 3 trilyon ABD doları ek değer katacak olan sadece yedi sektörden biri.

Gıda talebi artıyor, aynı zamanda arz tarafı arazi ve tarım girdilerinde kısıtlamalarla karşı karşıya.
Dünya nüfusu 2050’ye kadar 9,7 milyara ulaşma yolunda.

Artan nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor.

Günümüzde üreticilerin girdi maliyetleri hızla artıyor.

Tüketim için mevcut gıda gereksinimi ise yüzde 70’lik bir artış gösteriyor.

2030’a kadar su kaynakları azalacak.

Küresel su ihtiyacını karşılamada yüzde 40’lık eksilme ve artan enerji, işçilik ve besin maliyetleri şimdiden tüketicilerin bütçelerini baskı altına alıyor.

Ekilebilir arazinin yaklaşık dörtte biri bozulduğu için restorasyona ihtiyaç duyuyor.

İklim değişikliği ve felaket hava olaylarının ekonomiye olumsuz etkisi her geçen gün artıyor.

Çiftlik hayvanlarının bakımı için daha yüksek standartlara ihtiyaç duyuluyor.

Kimyasalın az ve suyun ölçülü kullanımı gibi daha etik ve sürdürülebilir üretim uygulamaları için üreticilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) zirai ilaç kalıntısına yönelik yasak listesini genişletmesi buzdağının görünen yüzüdür.

Tarım sektörünün geleceğini ‘Ekolojik’ dengenin korunması yönünde atılan adımlar belirleyecektir.

Bu yazımın içeriğinde kullandığım verileri uluslararası saygın raporlama şirketlerinden alıp bana ulaştıran dostlarım ‘Rico ve Amelia’ ya teşekkür ederim.

Son söz: Yapay zeka ‘Çapa’yı ele aldı…

(COVID-19) Koronavirüs’le mücadelede canları pahasına İnsanlık için çalışan,
‘Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız.’

Erhan Yurdayüksel
16.10.2020

Benzer yazılar